Göç Dalgası

İnsanlığın geleceğine yönelik endişenin yarattığı ürünler tiyatroda, edebiyatta, sinemada muazzam bir repertuvara sahiptir; en eski örneklerinden şimdiye kadar uzanan hattın somutladığı korku, ortak bir „iyi?nin hüküm süreceği gelecek beklentisinden çok teknolojik gelişmelerin tekinsizleştirdiği, ıssızlaştırdığı distopik bir çöl manzarasına aittir. İnsanlık, gelecek hakkındaki iyimser düşüncelerini kaybettiğinden beri olası felaketlerin olası çeşitlemelerinin dökümünü yapmaktadır sanat aracılığıyla. “Göç Dalgası”, insanların bir radyo alıcısı aracılığıyla işitecekleri kısa bir sinyal sonucunda robotlaşacağı bir projeyi odağına almıştır. Dünyada eşzamanlı olarak çok uzun sürmüş bir grevi bitirecek ve seçilmiş azınlık dışında kalanları “mankurt” hâline getirecek olan bu projeyi uygulaması için çocuk programları yapan ve olağandışı bir hafızaya sahip olan Deniz?i seçmişlerdir. Yönetmen: Levent Niş

Yazar: Yusuf Dündar
Seslendiren: Ender Sakallı
Yayınevi: boindo
Süresi: 58 Dk
Türü: Sesli Kitap
Sesli Tiyatro